B2000 III

B2000 III
SPECIFICATION
scale:
864 mm (34")
construction:
bolt on
body:
klon/mahoń
neck:
3 x klon, 2 x mahoń
fingerboard:
ebony
radius:
compound: 10'-14"
frets:
fretless
pickups:
EMG: LJ przy gryfie, 40DC przy mostku
controls:
EMG BTC system
bridge:
"wood bone"
finish:
olej, wosk