T-neck

Seria T / Model T neck

Specyfikacja:
Mgnesy Alnico 5
odległość między magnesami 50mm

Opis: Brzmienie klasycznego Tele, większa moc i więcej dołu.